Her et annet tak som du ser. :-) Thorbjørn kan du ta kontakt med på Mobil: 90147151 eller Mail: thjeppesen@hotmail.com