2 av Jentene som skal betjene butikken Family, her på bildet fra Venstre Ernesta, Sandra.