Fossekleiva Brukssenter har også flotte Utstillinger i Høst, som denne her. :-)