Flere Stander på Torsdag 20.10.22 på Fossekleiva Brukssenter.