Berger Idrettslag ved Styreleder fra Venstre i bildet, Egil Gravdahl. Leder Skigruppa i Berger Idrettslag fra Høyre på bildet Jan Cato Agard. Stod på Stand på Berger Opp og Fram Torsdag 20.10.22 Mellom Kl.18.00-21.00 På Fossekleiva Brukssenter på Berger. :-)